Licens:

Licens är vad som talar om hur en kund får använda bilden/bilderna. Här är några olika varianter:

  •  helt fri, alltså att bilden får användas i alla medier på alla marknader
  • exlusiv - tidsbunden licens med ensamrätt
  • icke exklusiv
  • Begränsad - tex bokupplaga, kampanj eller liknande
  • I samtliga fall gäller att bilderna inte får överlåtas eller säljas

 

Copyright:

Copyright är upphovsrätt och skyddas av grundlagen
Fotografen har alltid copyright på sina bilder och med det kommer också ansvaret för vad som finns med i bilden.
Det kan vara modellreleaser, äganderätts releaser etc.
Copyright går att överlåtas men det är högst ovanligt att så sker. Meritzo har aldrig överlåtit copyright till någon.

Vad innebär det här för dig som köper bild?

  • När du betalar för en bild eller ett utfört uppdrag så får du rättigheterna till bilden/bildern
  • Rättigheterna ska framgå av fakturan eller hänvisad offert / avtal
  • Visningsrättigheterna (vad bilderna får användas till ) är skilt från copyright. Den som ställer ut rättigheterna måste ha copyright på bilden/bilderna
  • Rättigheterna är bundna till person/organisation. Det innebär att om du gör en inkråms-affär så följer inte rättigheterna med. Är ni en koncern - se till att rättigheterna innefattar alla bolag som ska använda bilderna

När du köper bild - tänk som om du skulle köpa en datorlicens.

Krångligt? - inte alls

Be bara din fotograf/byrå om en förteckning över vad som gäller för dina bilder - helst innan du köper dom.
Ska du ta över ett företag - kolla vad som gäller för pr- och reklammateriel.

Eller ring mig så hjälper jag dig