Visst behövs frilagda produktbilder, men jag gillar att sätta alla produkter i ett sammanhang.
Mest på grund av att en produkt är ganska ointressant innan någon faktiskt använder den.
Den här bilden är tagen för RCO Security på Tele2 Arena.Jag ville ha en bild där vi upplever att någonting händer. Och att enkelheten, att öppna en dörr med en ”blip” istället för kod eller nyckel, är tydlig. Så enkelt att du faktiskt kan titta på vad som händer på planen medan du låser upp dörren.

Jag gillar den här bilden på flera plan.

Den är säljande, den signalerar den kundnytta som produkten levererar.

Dessutom gör fyra personer att det händer mycket. På en tom arena som normalt tar flera tusen i publiken.

Ett bra recept den här typen av produktfotografering är:
Bra produkt, bra location och ett bra team