Urval ABT-bolagen

Urval av senaste fotograferingen för ABT-bolagen.

Här använder jag personal och ledningspersoner för att sätta tonen i en klassisk mansdominerad branch.