Urval PM3

Det här bolaget ville endast att jag skulle jobba med modeller och metaforiska bilder. Vi tog även några få seminariebilder för inbjudningar och sammanfattningar.