Fashion shoot Frihamnen

Meritzo fashion fotografering