GDPR

DGPR – Nya PUL

Bild och fotografi har länge varit föremål för granskning.
Inom kommersiell fotografi har vi haft tydliga regler för vilka releaser och tillstånd som krävts för att våra kunder alltid ska känna sig säkra när dom publicerar sitt materiel.

Här är egentligen ingen skillnad i GDPR, som jag ser det idag. Vi behöver fortfarande kontrakt med modeller och oftast locations samt de varumärken som kommer med frivilligt eller ofrivilligt i bilderna.

Events går som anordnas slutet eller öppet fungerar fortfarande bra att fotografera då det faller under beskrivande bilder. Det är en omöjlig uppgift att ta godkännande från hundratals eller kanske tusentals deltagare på ett event där man frivilligt deltar. Här tolkar jag det som att vi har samma integritetstänk som vid redaktionell fotografering

Självfallet gäller alla tidigare regler för tex kränkande situationer eller människor i utsatt läge, men det är ingenting nytt.

 

 

Nytt är däremot..

Personalfotografering:

När Meritzo fotograferar personal i olika former – porträtt, kickoffer, eller bilder på personal i marknadsföringssyfte.
Dessa bilder är nu jämställt med personuppgift och ska behandlas så.

I dessa fall agerar Meritzo AB personuppgiftsbiträde och beställaren är personuppgiftsansvarig.
Det innebär att beställaren är ansvarig för samtycke för publicering av dessa bilder.

Meritzo AB namnmärker inte dessa bilder – och har inte gjort det tidigare heller. Meritzo levererar bilderna med varumärket och ett nummer. Därefter övergår publiceringsansvaret till beställaren.

I avtalet med Meritzo framgår även om bilderna skall lagras och hur länge.

Meritzo lagrar bilder på lokala diskar och dessa raderas i enlighet med avtalet.
Om ingen lagringstid anges raderas filerna efter 6 månader

Vissa bilder kan finnas kvar i beskrivande syfte på hemsida eller i presentationsmaterial – för att visa hur en viss ljussättning eller fotograferingsteknik används eller av rent syftesmässig eller konstnärlig relevans.

Begäran om radering av bilder som tolkas som personuppgift sker skriftligen till Mertizo AB – bilderna raderas snarast förutsatt att inte något av ovanstående skäl finns

Ansvar

Det är Du som beställare som har ansvar för att rollfördelningen mellan fotograf och beställare är tydlig. Meritzo AB ´s avtal klargör detta men det är beställaren som är ansvarig för att ett sådant avtal finns.

Prejudikat:

Meritzo AB har, för att skydda våra kunder, alltid strikt försökt efterleva PUL – de nya reglerna ses därför inte som problem utan snarare som en välbehövlig modernisering av ett gammalt och bristfälligt system.

GDPR är nu sjösatt och vi vet inte riktigt hur olika delar kommer att tolkas. Detta kommer inom de närmaste åren att visa sig via prejudikat i olika domstolar.

BLF – bildleverantörernas förening jobbar just nu tillsammans med sina europeiska kollegor fram en uppförandekod som förhoppningsvis blir ledande för professionella fotografer i hela Europa. Meritzo AB ser fram emot den koden och kommer självklart att efterleva den om och när den blir verklighet.

Har du frågor om bild och GDPR – tveka inte att höra av dig

Kontakta mig här