Ska vi bli guldfiskar?

Ska vi bli guldfiskar?

Vi kortar ner våran koncentrationsförmåga. Jag läste att nästa generation – den som kallas för generation Z – har en koncentrationsförmåga på 8 sekunder.

Jag fick också reda på att guldfiskar har en koncentrationsförmåga på 9 sekunder.
Man kan ju tycka att detta är två saker att addera till biblioteket för värdelöst vetande. Och det må så vara om man inte jobbar med kommunikation. För även om det är en sekund hit eller dit så säger det någonting om hur kommunikationen kommer att se ut framöver.Filmsekvenserna på Instagram har tex nyligen ökats till 30 sekunder – det är som en Bergmanfilm i sammanhanget.

HMV

HMV

Så vad blir effekten av att vi går mot mer multi-tasking och snabbare beslut om vad som är intressant och inte?

På det negativa planet kan man nog förmoda att källkritiken åker på stryk. Vem har tid att fundera över avsändare, mission och vad budskaoet egentligen har för syfte? Det är inget nytt fenomen men det kommer att fortsätta i tangentens riktning.

Som fotograf och kommunikatör kommer det mesta att bli intressantare. I det bildflöde som finns idag behövs genomtänkta och välproducerade bilder och kortare filmer. Företagens bildbanker kommer att få en större betydelse då vi måste komma närmare slutkunden i vårt bildmässiga budskap. Korta metaforer har aldrig haft en större betydelse än nu. Mottagaren har helt enkelt inte tid att fundera över budskapet, samtidigt som det inte får se ”köpt” ut.

Texterna då? Är dom utdömda. Nej tvärt om tror jag.
Om vi har 8 sekunder på oss att fånga uppmärksamheten hos en tilltänkt lyssnare, läsare, betraktare så kommer copyn att vara än viktigare. För dom som lyckas fånga åhörarna kommer att få stort utrymme. Det vi är intresserade av tenderar vi att fördjupa oss i. Och en mänsklig egenskap är att söka efter balans. Och där, när ridån går upp, kan vi också kosta på oss att bli mer metaforiska

Eftersom flödet är så massivt blir vi alltså bättre på att sortera bort skräp och sådant vi är ointresserade av. Vi är tvungna om vi ska kunna ägna någon som helst tid till det vi finner intressant.

För företagen innebär det att i ännu högre grad identifiera mottagaren, vart dom befinner sig i sin vardag och möta upp folk där. Med bild och språk som är tydligt och välproducerat, som sticker ut och som går att repetera många gånger. Närheten till familj och vardag blir viktigt.

”Employer branding” blir än viktigare. Vi tenderar att vilja göra affärer med någon vi känner, självklart blir vi även mer benägna att ta till oss ett budskap om det är någon vi tycker om som frontar det budskapet.

Jag fick dom här funderingarna när jag stod och plåtade en gammal skivspelare. En His Masters Voice trattgrammofon. Det var till en text om musikens utveckling. Förr skrevs och producerades en skiva som en film eller en roman. Tänkt att lyssnas från början till slut. Konvolutet var en del av storyn osv. Vart den utvecklingen är på vär tar vi en annan gång – för nu är mina 8 sekunder med råge överskridna. Men bilderna på HMV-spelaren får illustrera en tid där vi var bättre på att lyssna koncentrerat en längre tid.

HMV

HMV