High end branding needs – What?

Jag brukar ju säga att jag jobbar med företag och organisationer med ”high end branding needs”.
Ett exempel på det är samarbetet med Doreen Genmark på Destiny-sthlm. Här kommer ett citat från Doreen där hon sammanfattar den PR-kampanj som vi gjorde för Svenska spels Poker-SM.

”Svenska Spels Poker-SM omnämns i 124 införanden med en samlad räckvidd på nära 23 miljoner lästillfällen under perioden 15 oktober till 7 december 2012. Det är betydligt fler exponeringstillfällen jämfört med 2011 och närmare fem gånger fler än året dessförinnan. Med ett Impression Score* på 56 procent kan den genomsnittliga kvaliteten inte beskrivas som annat än enastående, i jämförelse med liknande aktiviteter. Det höga värdet beror på en hög andel positiva artiklar, att Svenska Spels synlighet oftast är stor och att Poker-SM ofta förekommer i bild och/eller rubrik.

*ett mått på ett införandes kvalitativa värden. Den väger in synlighet i mediet samt hur företaget skildras i artikeln. Värdet anges i skala mellan -100% och 100%, där procenten anger hur stor sannolikheten är att en mediekonsument tagit del av och kommit ihåg företaget eller produkten. 40 procent brukar räcka för att det ska vara mycket tydligt att det handlar om det varumärket.”

Att få genomslag i PR och reklam kräver ett konceptuellt tänk i alla led. Såväl text, bild, och inte minst i vilka medier vi behöver synas.
Om vi börjar med frågan  – vem vill vi ska se det här? – istället för – vad vill vi visa upp? – så  har vi kommit en bra bit på väg.